O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

3. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci OPZ

13.5.2019 proběhla výběrová komise ke 3. výzvě MAS Mezilesí. Více informací naleznete v přiložených souborech.

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 17.9
.2018 MAS Mezilesí 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost na prorodinná opatření – Rodina a práce v rovnováze.

Číslo výzvy: 693/03_16_047/CLLD_16_02_102
Název výzvy: 3. Výzva MAS Mezilesí – OPZ – Rodina a práce v rovnováze – (II.)
Datum vyhlášení výzvy: 17.9.2018
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 17.9.2018, 04:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 17.9.2018, 04:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.3.2018, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2022

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.