O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

4. výzva MAS Mezilesí

 13.5.2019 proběhla výběrová komise ke 4. výzvě MAS Mezilesí. Více informací naleznete v přiložených souborech.

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 28.2.2019 MAS Mezilesí 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost na Sociální služby.

Číslo výzvy: 764/03_16_047/CLLD_16_02_102
Název výzvy: 4. Výzva MAS Mezilesí OPZ – Sociální služby – (II.)

Datum vyhlášení výzvy: 28.2.2019
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 28.2.2019 04:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.2.2019, 04:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.4.2019, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2022

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

Další odkazy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Obvyklé ceny, mzdy, platy

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

ISKP14+