O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

5. výzva MAS Mezilesí

26.listopadu zasedla Výběrová komise k podaným projektům 5. výzvy. Více info v přiložených souborech.

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 24.9
.2019 MAS Mezilesí 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost na prorodinná opatření – Rodina a práce v rovnováze.

 

Číslo výzvy: B87/03_16_047/CLLD_16_02_102
Název výzvy: 5. Výzva MAS Mezilesí – OPZ – Rodina a práce v rovnováze – (III.)
Datum vyhlášení výzvy: 24.9.2019
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24.09.2019, 04:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 24.09.2019, 04:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2022

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku. 

 

 

Další odkazy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Obvyklé ceny, mzdy, platy

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

ISKP14+