O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Norwegian Directorate for Cultural Heritage a Icelandic Centre for Research vyhlásilo 10. 12. 2019 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů zaměřených na obnovu a oživení českého kulturního dědictví. Výzva je určena všem, kteří usilují o obnovu zapsaných kulturních památek a o jejich oživení. Cílem je podpořit takové projekty, které propojí ochranu a obnovu památky s moderním a inovativním způsobem využití, které bude trvale udržitelné a bude mít pozitivní dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. Výzva je otevřena do 31.3.2020.

Více informací k výzvě k předkládání žádostí o dotaci se dozvíte ZDE.

 

 

6.12.2019 byly vyhlášeny nové výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí. 3. Výzva MAS Mezilesí je zaměřena na realizaci ÚSES, 4. výzva na realizaci sídelní zeleně. Obě výzvy budou ukončeny 6.1.2020 a na každou je maximální celková dotace z prostředků EU 5 mil. Kč. Více informací k oběma výzvám naleznete v sekci Výzvy MAS - OPŽP.

 

 

Město Poděbrady ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR vás zve na setkání veřejnosti na téma JAK SI PŘEDSTAVUJETE ŽIVOT S PARKEM? Přítomen bude Ing. Tomáš Jiránek, spoluautor současné podoby Centrálního lázeňského parku, vedení města a zaměstnanci městského úřadu. Setkání se uskuteční ve středu 4.12.2019 od 18.00 hodin ve společenském sále v 1. patře Městské knihovny v Poděbradech.

 

 

Krajské Sdružení místních samospráv ČR Středočeského kraje ve spolupráci s Krajskou organizací Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje a s Krajskou sítí Místních akčních skupin Středočeského kraje pořádá 8. listopadu 2019 od 10 hodin v Kulturním domě v Hlavenci moderovanou konferenci s názvem:

 „Kam směřuje středočeský venkov?“ 


Akce je určena pro zástupce obcí, mikroregionů, dobrovolných svazků obcí, místních akčních skupin a členů Spolku pro obnovu venkova s podtitulem vzájemné spolupráce ve prospěch rozvoje středočeského venkova.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věci vyhlásilo k 1. 11. 2019 dotační program „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností “ pro rok 2020 (dále jen „NDT VÚA“). Cílem je podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, spočívající především v hájení zájmů a práv seniorů směřujících ke společenskému uplatnění seniorů. Více informací naleznete v TISKOVÉ ZPRÁVĚ a na WEBU MPSV.

 

 

MAS Podlipansko vyhlašuje již 21. výzvu k předkládání žádosti o značku POLABÍ regionální produkt. Žádosti je možné předkládat do 11.11.2019.

Více info po rozkliknutí článku.

 

Vliv technologií na lidský mozek, aneb hrozí lidstvu DIGITÁLNÍ DEMENCE?

Vliv technologií na lidský mozek, aneb hrozí lidstvu DIGITÁLNÍ DEMENCE?

přednáška MUDr. Martina Jana Stránského


Milí rodiče, přijďte si poslechnout přednášku významného českého neurologa a zodpovědět sami sobě otázku, zda máte na své děti větší vliv Vy nebo internet a mobilní aplikace.


V pátek 22. listopadu 2019 od 17.00 hodin

DDM Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56

 

Akce je v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II ZDARMA.

 

 

22.10.2019 se od 10:00 do 14:00 hod. v ČVUT UCEEB na adrese Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad uskuteční kreativní workshop se zaměřením na nástroj řízení inovačních procesů v obcích. Cílem workshopu je představit městům vznikající nástroj a sdílet příklady obdobných nástrojů ze zahraničí. Ve spolupráci s obcemi budeme diskutovat jejich praktické uživatelské nároky pro novou veřejnou aplikaci. Workshop je vhodný pro vedení města, vedení městského úřadu, zástupce odborů strategického řízení a plánování, odborů ICT, odborů investic, Smart City manažery a další pracovníky, zástupce asociací obcí.

 

Přínos workshopu:

Účastníci workshopu budou mít možnost se v roli možných budoucích uživatelů přímo zapojit do tvorby softwarového nástroje. Obce získají vhled do práce týmu ČVUT v Praze a bude jim umožněno se dále podílet na tvorbě nových nástrojů. Vhodná velikost města s počtem obyvatel 5 000 a více a obce s rozšířenou působností. Workshop je organizován jako aktivita projektu TAČR Smart City Compass (TN020000344).

Registrujte se pomocí formuláře ZDE.

 

 

MAS Mezilesí vyhlašuje 2. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva je vyhlášena na všechny 4 naše fiche, tzn.

  • 3.1 Zemědělci
  • 3.2 Drobní podnikatelé
  • 3.3 Lesy
  • 3.4 Lesní technika.

 

Ukončení příjmu žádostí: 5.8.2019.

Podrobnosti naleznete v záložce Výzvy MAS/ PRV.

 

 

V sekci Tipy pro podnikatele naleznete již 20. výzvu k předkládání žádostí o značku POLABÍ regionální produkt. Věnujte pozornost datu 17.4., do kterého je potřeba písemně nebo osbně předložit žádost o registrovanou značku. Více info ve článku na našem webu či na kontaktu z pořádající MAS Podlipansko - Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D., T:.721 170 388, E: projekty@podlipansko.cz, W: www.podlipansko.cz.

 

1 2 3 4 5  ...