O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Pozvánka na konferenci Cirkulární ekonomika ve stavebnictví

 

 

Institut cirkulární ekonomiky si dovoluje pozvat zástupce odborné veřejnosti na konferenci Cirkulární ekonomika ve stavebnictví, která se bude konat dne 20. září v prostorách Kampusu Hybernská, kde od září startují i aktivity Cirkulárního hubu, tedy projektu, který vzniká za podpory Technologické agentury České republiky. Zájemci se mohou těšit na konferenci, workshopy, příležitosti pro networking i konkrétní match-making s firmami či institucemi, se kterými mají zájem prodiskutovat odbornou spolupráci. Sekce stavebnictví se stala i prioritní oblastí prvního českého Cirkulárního městského skenu města Prahy, jehož první výsledky budou na akci taktéž představeny. Předběžný program akce naleznete ZDE, pro registraci pro vyplňte registrační formulář ZDE.


Více informací a průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách.

 

 

MŠMT vyhlásilo výzvu č. 6 v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celkyOdkaz na výzvu naleznete ZDE.


Alokace: 300 mil. Kč
Příjem žádostí: 20. 6. 2018 - 1. 9. 2018
Předpokládané zveřejnění výsledků: 31. 12. 2018
Nejzazší termín ukončení realizace: 31. 1. 2020
Oprávněný žadatel

-          Obec zřizující ZŠ nebo MŠ

-          DSO zřizující v souladu s § 124 zákona č. 561/2004 ZŠ nebo MŠ v právní formě školské právnické osoby

-          Školská právnická osoba zřízená svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona

Cíl výzvy

-          MŠ zřizované obcemi

-          MŠ zřizované DSO

-          ZŠ zřizované obcemi pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně MŠ a ZŠ - podmínky viz výzva

-          ZŠ zřizované DSO pouze s 1. stupněm nebo plně organizovaných včetně těch ZŠ pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně MŠ a ZŠ

Dle znění výzvy budou moci být podpořeny jen takové projekty, které jsou v pokročilém stupni připravenosti z hlediska stavebního zákona: doložení kopie pravomocného stavebního povolení, případně jiného dokumentu pro konkrétní druh povolovacího řízení (např. certifikát autorizovaného inspektora, veřejnosprávní smlouva nahrazující stavební povolení, platný písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou). Stavební povolení musí nabývat právní moci při podání žádosti o poskytnutí dotace.

V příloze po rozkliknutí článku naleznete souhrn nejčastějších otázek s odpovědmi.

 

 

KREATIVNÍ VOUCHERY PRO STŘEDOČESKÉ FIRMY JSOU TADY!

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O KREATIVNÍ VOUCHERY.

Přemýšlíte o spolupráci s kreativci jako třeba s designery, architekty nebo marketéry? Právě pro Vás je určen KREATIVNÍ VOUCHER a od 1.6.2018 o něj může Vaše firma zažádat! Nechte si pomoci od kreativců, kteří jsou mistry ve svém oboru a rádi vám poradí jak na to. KREATIVNÍ VOUCHER je jednoduchá finanční dotace, která pomáhá probudit další inovační potenciál vaší firmy. VÝŠE dotace je až 300 000 Kč. Tato částka může pokrýt až 75% výdajů na kreativce.

VYBÍRAT si můžete z naší KREATIVNÍ GALERIE z následujících oborů:

 • Animace
 • Architektura
 • Branding a design (produktový a průmyslový design)
 • Fotografie
 • Hudba, zvuk a video
 • Ilustrace
 • Multimediální prezentace vč. webových stránek
 • Mobilní aplikace
 • Marketing,
 • Online marketing
 • Public Relations
 • Zábavní software a 3D aplikace
 • Produkce a reklama
 • Řemesla
 • Práce s texty

Pro více informací navštivte web https://s-ic.cz/cs/projekty/kreativni-vouchery/ nebo kontaktujte projektovou manažerku Barbaru Svojanovskou na tel. 775 742 431, nebo mailem: svojanovska@s-ic.cz.

 

 

 

PROGRAM ŽIVÁ KOMUNITA JE OTEVŘEN - Uzávěrka je průběžná, program běží do vyčerpání financí k rozdělení.

O PROGRAMU

Živá komunita je program Nadace Via podporující aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě. Cílem programu je zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti. Máte zajímavý nápad na změnu? Chcete rozhýbat život ve vaší ulici, čtvrti nebo obci? Chcete propojit lidi kolem sebe a zlepšit společně život ve své komunitě? Zapojíte do svých plánů sousedy, místní podnikatele i radnici? Právě pro vás je tu Živá komunita!

 

CO V PROGRAMU NABÍZÍ?

• grant 20 000 až 80 000 Kč
• matching dárcovské kampaně až do výše 20 000 Kč
• podporu zkušeného mentora
• fundraisingové konzultace
• průběžné vzdělávání a prostor pro sdílení s těmi, kteří dělají podobné věci jako vy
• partnerský a individuální přístup

 

KOMU JE PROGRAM URČENÝ?

Do programu se mohou hlásit skupiny minimálně tří aktivních lidí a menší neziskovky založené z velké části na dobrovolnické práci.

 

CO CHTĚJÍ PODPOŘIT?

Chtějí stát u zrodu širokého spektra aktivit v sousedských komunitách. Podporovat pozitivní změnu, umožnit vzájemné potkávání, spolupráci lidí a upevňování lidských vztahů prostřednictvím společných zážitků. Jedná se např. o sousedské slavnosti, oživení veřejného prostoru, komunitní zahrady, sousedská komunitní centra, obnovy tradic, opravy drobných památek, obnovy krajiny, oživení chátrajících staveb (nikoli ale rekonstrukce), komunitní divadla atd. Pomůžou vám uskutečnit vaše nápady a budou vás podporovat ve využívání místních zdrojů, zapojování sousedů, spolupráci s místními partnery a rozvoji vzájemného dialogu.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT O GRANT?

Před podáním přihlášky si přečtete text vyhlášení, projděte si náhled přihlášky a jako první vyplňte vstupní dotazník. Co nejdříve se vám ozvou, zda projekt splňuje základní parametry programu a pobaví se s vámi, co konkrétně zamýšlíte. Teprve po konzultaci dostanete link na on-line přihlášku. Tu vyplníte, odešlete a po průběžném zasedání hodnotící komise vás obeznámí s výsledky. Budete-li podpořeni, podepíší s vámi grantovou smlouvu, zašlou grant a budou se na vás těšit na úvodním setkání.

Více info na https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/.

 

 

V sekci Výzvy naleznete pozvánky na semináře k 1. a 2. vyhlášené výzvě MAS Mezilesí v rámci OPZ.

 

 

Přijměte prosím pozvání na seminář určený pro zástupce malých a středních podniků, zejména těch, které vyvíjí aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Středočeské inovační centrum má řadu aktivit a jednou z nich je také zapojení do mezinárodního projektu Interreg D-STIR, jehož cílem je
prosazování odpovědného výzkumu (RRI) v prostředí malých a středních podniků pomocí metody STIR/D-STIR v regionu Podunají. Představení konceptu RRI společně s výsledky aktuálně probíhající pilotní studie budou uvedeny na semináři *22. 5. 2018 od 13 h v sídle Středočeského inovačního centra Dolních Břežanech*, dále bude představena metoda PPI (zadávání veřejných zakázek ve výzkumu) a jako praktická část semináře budou posluchači informováni o daňových odpočtech ve výzkumu.

Více info po rozkliknutí článku.

 

 

v PÁTEK 11. května 2018 proběhne v DDM Symfonie Poděbrady akreditovaný kurz

Individuální přístup k žákům - ve spolupráci s rodiči

v čase 9:00 – 17:00 s Mgr. Pavlem Rampasem.

 

Pokud spolu budou válčit učitelé a rodiče, nepřinese to rozhodně nic dobrého pro dítě. 

Jak nastavit spolupráci a komunikaci s rodiči?
Jak si navzájem vymezit odpovědnost?
Jakým způsobem předávat potřebné instrukce rodičům ohledně výchovy dítěte?

 

Stát se rodičem není velké umění, ale být dobrým rodičem a vychovat slušného a úspěšného člověka je velmi náročný úkol. V tomto ohledu musí rodiče a škola spolupracovat. Kurz nabízí mnoho inspirace, jaké informace a jakou formou rodičům předávat, aby měli vyšší motivaci ke spolupráci.

 

Vaši účast na semináři, prosím, potvrďte nejpozději do středy 9. 5. 2018 na e-mail: mapvzdelavanipodebrady@gmail.com nebo sms zprávou na telefonní číslo 721 277 996. Seminář je zdarma a počet míst je omezen, proto neváhejte s přihlášením.

 

 

V sekci Výzvy MAS nalezenete první dvě vyhlášená výzvy v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ)!

 

 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

konaný pod záštitou výboru pro sociální politiku
“Čtyři roky dětských skupin, aneb co přinesly a co nás čeká?”

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozvala na seminář, který se bude zabývat tématem dětských skupin. Jak se fungování dětských skupin osvědčilo v praxi a s jakými problémy se potýkají? Pomohly nahradit zrušené jesle a je síť dětských skupin v ČR dostačující? Potřebujeme novelu zákona? Nejen na tyto otázky odpoví hosté našeho semináře, jehož záměrem je shrnout čtyři roky fungování zákona
o dětských skupinách, představit příklady dobré praxe provozovatelů dětských skupin, pohled rodičů při slaďování soukromého a pracovního života, ale i „tvrdá data“ z MPSV.

Kdy: čtvrtek, 26. 4. 2018 od 14:00
Kde: Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 1, Praha, místnost

číslo 205

Moderuje: Markéta Pekarová Adamová, místopředsedkyně výboru

pro sociální politiku

 

 

 19. února 2018 v Městské knihovně Poděbrady

Nalaďme se společně na čtení: rozvoj čtenářství ve škole i doma

v čase 16:30 – 18:30

s Mgr. Irenou Polákovou a Mgr. Evou Bělinovou ze čtenářských klubů Nové školy, o. p. s.

Zveme vás na dílnu čtení jako efektivní cestu k rozvoji dětského čtenářství. Přijďte si sami na sobě vyzkoušet aktivity, které podporují děti v četbě. Seznámíte se s metodami práce s knihou a dalšími technikami (čtenářské kostky, čtenářské zápisníky).

Čeká vás praktická ukázka tematického plánu rozvoje dětského čtenářství pro 6. ročník ZŠ/ primu víceletého gymnázia. Představíme vám současné dětské knížky – krásné pomůcky, bez nichž to nejde: čas na prohlížení rozmanitých dětských knih, které možná u vás chybí a děti zaujmou.

www.ctenarskekluby.cz – zdroj inspirace

 

Pracovní skupina s tématem Čtenářské gramotnosti

v čase 18:45 – 20:00

Pojďme společně diskutovat o tom, co pro nás znamená čtení, jak je možné u našich dětí, žáků rozvíjet zájem o čtení a práci s knihou. Ať už mluvíme o školním nebo předškolním vzdělávání. Jaké aktivity již v tomto směru realizujeme nebo nám přijdou smysluplné a podporující v rozvoji čtenářské gramotnosti?

 

Vaši účast na obou setkáních, prosím, potvrďte nejpozději do čtvrtka 15. 2. 2018 na e-mail: mapvzdelavanipodebrady@gmail.com nebo na telefonní číslo 721 277 996.

... 6 7 8 9 10  ...