O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Staňte se členem MAS Mezilesí

Cíle MAS Mezilesí jsou zejména: zvýšení kvality života v regionu; komunitně vedený místní rozvoj;  zvýšení informovanosti občanů, spolků, korporací a dalších forem podnikání v oblasti získávání fondů z národních i evropských zdrojů; využití know-how a nových technologií pro zajištění konkurence schopnosti místních výrobků a služeb, ochrana a rozvoj přírodních zdrojů a kulturního dědictví; podpora a rozšíření nabídky venkovské turistiky.

 

Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba.  Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba prostý souhlas výboru.  Členové spolku musí mít na území jeho působnosti trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci výboru. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.

 

Každý člen spolku má stejné, rovné hlasovací právo.