O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Den pro pečující

                                                                                                                     

 

V rámci Mezinárodního dne pečujících, který spadá každý rok na 2. října,  se v tento den na zahradě kulturního domu v Městci Králové uskutečnila celodenní akce věnovaná tématu neformální péče, kterou pořádala Místní akční skupina Mezilesí, z. s.

Den pro pečující byl nejen o odborných tématech, ale také o sdílení zkušeností, podpoře a solidaritě v oblasti péče o osoby s různými potřebami. Celodenní program zahájila PaedDr. Věra Čadilová, absolventka Pedagogické fakulty UK Praha, která se specializuje na autismus. Během své přednášky se zaměřila na problematiku dětí s poruchou autistického spektra. Další zajímavou přednášku vedly PhDr. Dana Marková a Iveta Jánková, Dis, věnovaly se tématu "postižení" a péče o osobu blízkou. Během své prezentace nabídly praktické rady a tipy pro pečující rodiny i prostřednictvím příběhu pečující matky, která se přednášky též účastnila. Mgr. Hana Slobodová, dětský psycholog a psychoterapeut, přispěla tématem mezigeneračních vztahů, její přednáška se soustředila na komunikaci a vzájemné porozumění mezi různými věkovými skupinami. Mgr. Eva Malovcová z organizace Dementia I.O.V., z. ú., informovala o péči o lidi s "kognitivním deficitem" a demenci. Během svého vystoupení zdůraznila, jak tato problematika může být náročná pro pečující rodiny.

Program byl oživený různými aktivitami pro děti od nadačního fondu Nevzdáme to a organizace Centrum pro všechny. Navíc si mohli návštěvníci během celého dne vyzkoušet kompenzační pomůcky a na vlastní kůži zažít, jaké to je, ukrojit si chleba či oloupat jablko jednou rukou. Po celou dobu akce  bylo možné zakoupit produkty od regionálních výrobců a ochutnat dobroty od místních dodavatelů, například výborný slaný koláč nebo polévku od paní Lucie Šimůnkové (FB:MňamkyodLucky). Příjemnou atmosféru s krásným podzimním počasím pak zpestřily děti z Mateřské školy U Ježka svým skvělým pohádkovým vystoupením.

Tímto děkujeme městu Městec Králové, Technickým službám města a všem účastníkům, přednášejícím a dobrovolníkům za jejich účast a podporu na této akci. Své služby na ní prezentovaly organizace CSZS Poděbrady o.p.s., Centrum pro všechny, o. s., Komunitní centrum DD Luxor Poděbrady, Nadační fond Nevzdáme to, Oblastní charita Kutná Hora – Středisko rané péče Na Sioně a další.

 

Akce se uskutečnila v rámci projektu OPZ+ MAS Mezilesí, reg.č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000019, který je financován Evropskou unií.

Ivana Kelymanová, MAS Mezilesí, z. s.

 

 

 

 

 

Přiložené soubory:
Foto 1.jpg
Foto 2.jpg