O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Inspirativní letní škola pro MŠ a ZŠ v Poděbradech

 

TISKOVÁ ZRÁVA – Inspirativní škola projektu MAP II v Poděbradech


Pětasedmdesát učitelů základních a mateřských škol z Nymburska, Kolínska, Poděbradska a Mladoboleslavska se zúčastnilo od 17. do 20. srpna 2020 Inspirativní letní školy v Poděbradech. Tuto příležitost k dalšímu vzdělávání během letních prázdnin jim společně nabídly čtyři Místní akční plány vzdělávání (MAP), projekty napomáhající zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání ve zmíněných správních obvodech.


Realizační týmy MAP přizvaly ke spolupráci JOB, spolek pro inovace, který se dlouhodobě věnuje rozvoji pedagogické praxe. Jedenáct lektorů JOB z řad aktivních učitelů, mentorů a koučů, posílených o lektory, s nimiž MAP spolupracuje v oblasti logopedie a cizích jazyků, zajistilo odborný program, sestavený na základě aktuální poptávky škol. Každý z účastníků si předem zvolil dvě z celkové nabídky dvanácti témat, která byla rozdělena do dvou dvoudenních bloků. Konkrétní dílny byly zaměřeny na práci s chybou, komunikaci v náročných situacích, metody aktivního učení, logopedii, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ, reflexi, spolupráci učitele a asistenta pedagoga, rozvoj matematických a čtenářských dovedností nebo hravou angličtinu s prvky Montessori. Atraktivitu akce podtrhl poděbradský zámek, v jehož výukových prostorách probíhala většina inspirativních dílen. Kromě zámku poskytly prostory pro workshopy Městská knihovna Poděbrady a Yoga centrum l´Aura. Po absolvování plných dvaatřiceti hodin vzdělávacích aktivit si odváželi účastníci nejen certifikát, ale především množství podnětů a inspirace pro svoji pedagogickou praxi. „Podstatou setkávání učitelů na letních školách je sdílení zkušeností“, uvedla na začátku prvního dne Jana Stejskalová, koordinátorka projektů a rozvojových aktivit JOB. „My jako lektoři se často dostáváme během našich workshopů do pozice moderátorů, neboť sami účastníci jsou těmi, kdo přináší mnoho nových, zajímavých poznatků a zkušeností ze své praxe. Obohacujeme se navzájem, a to je na tom krásné“, doplnila Stejskalová.


Realizační týmy zmíněných čtyř projektů MAP, které fungují zásluhou Místních akčních skupin (MAS) Podlipansko, Svatojiřský les, Mezilesí, Zálabí a Dolní Pojizeří, následně vyhodnotí celou akci, která se uskutečnila navzdory nepříznivým podmínkám na jaře letošního roku, způsobeným protikoronavirovými opatřeními. Ale již nyní je jasné, že úvodní výzva spolku JOB „Pojďme se společně učit, sdílet a věnovat se tomu, co nás v naší pedagogické praxi zajímá, a tak pracovat i o prázdninách na svém profesním rozvoji“ byla na Inspirativní letní škole v Poděbradech beze zbytku naplněna.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17. – 20. srpna 2020

 

proběhne

 

 

 

 v prostorách poděbradského zámku

 

 

 

Inspirativní letní škola v Poděbradech

 

 

 

 

 

 

 

Letní škola je organizována ve spolupráci s kolegy Místních akčních plánů Kolín, Mladá Boleslav a Nymburk. Budete tedy mít možnost se setkat a sdílet s kolegy z okolních regionů.

 

 

Chceme, abyste si odnesli co nejvíce užitečných informací a inspirace, proto je podmínkou účasti absolvování celých 4 dní Inspirativní letní školy. Dva dny se budete věnovat jednomu, Vámi vybranému tématu, a dva dny druhému, Vámi vybranému tématu.

 

Odbornou garanci vzdělávacího programu pro nás zajišťuje JOB – spolek pro inovace ve vzdělávání www.kvs.jobos.cz.

 

V příloze Vám zasíláme pozvánku a také podrobný program s anotacemi. Program, občerstvení a případné ubytování je pro účastníky ZDARMA.

 

Počet míst na Inspirativní letní škole je omezen, a proto neváhejte s přihlašováním skrze https://tinyurl.com/letniskola do 30. června 2020.

200730_samolepky ILŠ - náhled.jpg

200730_samolepky ILŠ - náhled.jpg