O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Jak v dnešním světě práce volit efektivně střední školu

Kariérový workshop ,2v1' pro rodiče a jejich děti v 8. a 9. třídách ZŠ

se uskuteční v sobotu 16. listopadu 2019 od 12 do 17 hodin v Hotelové škole Poděbrady.

 

Kapacita je již zcela naplněna!!!

„Jste rodiči dítěte s mentálním hendikepem?
Máte okolo sebe osoby s mentálním hendikepem?
I toto téma se Vás jednoho dne může týkat. Přijďte si pro cenné informace a podporu.“
 
18. listopadu 2019, od 8.15 do 11.45 hodin
v sále hasičské zbrojnice SDH Velké Zboží, Poděbradská 265, Velké Zboží

a
15. listopadu 2019, od 8.00 do 14.00 hodin
bude interně probíhat na toto téma školení pracovníků
Speciální základní školy v Poděbradech, U Bažantnice 154
 

Z důvodu malého počtu přihlášených bude dne 13. listopadu 2019

seminář NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA S PEDAGOGEM zrušen.

 

S ohledem na předchozí zájem vás budeme informovat o dalším průběhu tohoto tématu v našem regionu.

 Děkujeme za pochopení

 

 

 

5. a 6. listopadu 2019

proběhne v sále hasičské zbrojnice SDH Velké Zboží seminář

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A TVORBA VIZE

PRO VEDENÍ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL

v čase 8:30 – 16:30

Vliv technologií na lidský mozek, aneb hrozí lidstvu DIGITÁLNÍ DEMENCE?

přednáška MUDr. Martina Jana Stránského


Milí rodiče, přijďte si poslechnout přednášku významného českého neurologa a zodpovědět sami sobě otázku, zda máte na své děti větší vliv Vy nebo internet a mobilní aplikace.


V pátek 22. listopadu 2019 od 17.00 hodin

DDM Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56

 

Akce je v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II ZDARMA.

 

 

 

26. září 2019 

 se uskutečnilo třetí setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost

 v čase 14.30 – 16.00 hodin

v zasedací místnosti č. 2, v historické části budovy radnice na Jiřího náměstí 20 v Poděbradech

 

 

 

 

 22. října 2019

se uskuteční v Kněžickém Mlýnu, Kněžice 167, 289 02 Kněžice

 seminář

Rozpočtové Určení Daní

aneb kde se berou peníze v obecním rozpočtu

v čase 17.00 – 18.30 h

 

 

   V pátek 4. října 2019 proběhl v DDM Symfonie Poděbrady

 Řídící výbor MAP

a setkání ředitelů a zřizovatelů škol a školských zařízení ORP Poděbrady

  

 24. října 2019

v čase 15.00 – 16.30 hodin

proběhne druhé setkání Pracovní skupiny Polytechnické vzdělání a EVVO

 v zasedací místnosti č. 2, v historické části budovy radnice na Jiřího náměstí 20 v Poděbradech 

 

Druhé setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost proběhlo 20. května 2019

 

ve velkém sále Městské knihovny v Poděbradech

 

v čase 17.30 – 18.10 h

 

Obsahem jednání PS byla diskuse s Petrem Morkesem – komiksy Komisař Vrťapka nad využitím výukových programů v rozvoji čtenářské gramotnosti na prvním stupni ZŠ a v pregramotnosti v MŠ.

 

1 2