O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010695

Doba realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2022

Celkové způsobilé výdaje: 9 871 352,40 Kč

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady. Jeho cílem je rozvíjení aktivní spolupráce místních aktérů při dalším plánování rozvoje vzdělávání. K rozvoji spolupráce v území dojde skrze budování znalostních kapacit, partnerství, informování, akčního plánování a implementaci akčního plánu současného i budoucího při využití principů komunitně vedeného plánování. Do rozvoje a aktualizace dokumentu MAP budou zapojeni relevantní aktéři z oblasti vzdělávání v řešeném území.  

 

 

Představujeme vám akční plán pro školní rok 2022-23. Některá setkání (pracovní skupiny, řídící výbor, ranní káva pro ředitele) jsou již naplánována na celý školní rok tak, abyste s nimi mohli dopředu počítat. U některých (U kávy, Elkonin) je zatím nastaveno první zahajovací setkání, na kterém společně naplánujeme frekvenci, dny a časy dalšího setkávání. Akční plán slouží jako celoroční přehled aktivit. Všem nahlášeným a potencionálním účastníkům jednotlivých setkání přijdou samostatné pozvánky na každou akci. Zároveň budeme oslovovat stávající i nové členy pracovních skupin, zda se chtějí nadále účastnit pravidelných setkávání.

Budeme se těšit na viděnou!

 

 

 

Od ledna do dubna 2022 probíhala aktualizace Dokumentu Místní akční plán vzdělávání v ORP Poděbrady. Aktualizovaný dokument naleznete pod textem, stejně tak i připomínkový list k dokumentu. Pokud budete mít k dokumentu jakékoliv připommínky, vložte je prosím do připomínkového listu do 30. 6. 2022. Doplněný připomínkový list zašlete na adresu map@masmezilesi.cz. Po ukončení připomínkového řízení zveřejníme vypořádání všech připomínek na této webové stránce.

 

Za spolupráci na finalizaci dokumentu děkujeme. 

 

 

Zveme Vás na inspirativní letní školu v Poděbradech ve dnech 15.-18.srpna 2022. Škola je určena pro učitelky a učitelé z MŠ a ZŠ, vedení škol a školských zařízení. 

 

Program: 

  • Učíme se venku - MŠ
  • Učíme se venku - ZŠ
  • Spolupráce s rodinou ve školním prostředí
  • Práce s agresí ve školách

 

Bližší informace získáte na map@masmezilesi.cz a na facebooku MAP vzdělávání ORP Poděbrady

 

Plakáty s dalšími informacemi jsou po rozkliknutí článku ke stažení dole

 

 

 

Vyhlášení výsledků literární soutěže Noc v ZOO

 

Do soutěže se celkem přihlásilo 190 dětí se 110 pracemi (některé práce měly více autorů). Hodnotící komise vybraly 13 autorů z každé kategorie 2. – 3. třída, 4. – 5. třída a 2. stupeň. Celkem tedy 39 výherců. Tito žáci obdrželi ve školách poukaz na přespání v ZOO Chleby, informace pro rodiče a přihlášku. Pokud jsou nemocní, předá jim poukaz učitelka až se vrátí do školy. Zbylí účastníci zařazení do soutěže obdrželi malý balíček jako poděkování za účast v soutěži.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady připravil v rámci pracovní skupiny Čtenářská gramotnost literární soutěž, jejíž hlavní cenou je přespání v ZOO Chleby. Úkolem je napsat volný literární útvar na téma Noc v ZOO. Nejlepší tvůrci poté zažijí skutečnou noc v ZOO na vlastní kůži. Své práce mohou žáci psát v rámci školní výuky ale také mimo ni. Zájemci o soutěž naleznou kompletní pravidla soutěže na facebookovém profilu MAP Poděbrady.

 

Pravidla soutěže a plakát naleznete po rozkliknutí článku dole.

 

 

 

V rámci pracovní skupiny Polytechnika a EVVO jsme pro vás připravili poznávací stezku, která vás provede nejen městskou částí Polabec. 

Na procházku plnou zajímavostí a úkolů se můžete vydat během května a června 2022. Na deseti stanovištích si můžete vyzkoušet své znalosti na různá témata. K naučné stezce jsme připravili i pracovní listy pro učitele, kteří stezku mohou využít pro venkovní výuku. Níže si můžete stáhnout pracovní list a jeho vyhodnocení.

 

 

Tato publikace vznikla z podnětu učitelů na setkání, jež uspořádala Místní akční skupina Mezilesí v rámci projektu Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II..

 

Učitelé Dějepisu a Výchovy k občanství z našeho regionu přijali výzvu vytvořit Kuchařku českých moderních dějin pro 2. stupeň základních škol. Jde o pracovní listy pro 6. a 7. ročníky a 8. a 9. ročníky s metodickými pokyny pro učitele, které obsahují inspiraci, jak moderní téma dějin žákům přiblížit. Doplňují je regionální pracovní listy. Žáci by měli poznat, že témata probíraná ve škole, měla a mají svůj odraz v nejbližším okolí. Za nejbližší okolí považujeme především správní území ORP Poděbrady, v širší míře celý okres Nymburk. Tvůrčí tým se proto nakonec rozrostl i o dva místní historiky, kteří pomohli s tvorbou a jejich odbornou korekturou.

 

Pracovní listy jsou uzpůsobeny tak, aby obsahovaly jak historické souvislosti, tak aspekty výchovy k občanství, podtrhující uvědomování si hodnot, času, systémů aj. na základě historických událostí. Učitelé mají k dispozici 21 témat moderních českých dějin. U každého zpracovaného tématu je uveden zdroj použité literatury, obrazového materiálu a doporučená literatura pro inspiraci, doporučené instituce ke spolupráci, internetové stránky. V některých případech je přiložen i odkaz na video nebo audio nahrávku, jež jsou společně s tímto dokumentem, s metodickými pokyny a pracovními listy k dispozici v elektronické podobě.

 

Metodika a pracovní listy jsou ke stažení po rozkliknutí článku dole.

 

 

 V příloze naleznete akční plán pro školní rok 2021-22.

 

 

V úterý 22.2 2022 se bude konat on-line seminář/webinář zaměřený na právní předpisy - Klíčové činnosti školy ve druhém pololetí školního roku 2021/2022, který pro nás připravila paní PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.. Seminář se bude konat ve dvou blocích. Od 9 hodin začne dvouhodinový blok pro základní školy (včetně speciálních) a od 11:30 začne blok určený pro mateřské školy. Je možné absolvovat i oba bloky (v případě smíšených MŠ a ZŠ).

 

Webinář je určen pro pracovníky/pracovnice ve vedení škol a administrativy.

Aplikace Zoom, registrace zde: Meeting Registration - Zoom

Webinář je realizován Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II.

(informační leták naleznete v přílohách - po rozkliknutí článku dole pod textem)

 

 

 

 

Na seminářích získají rodiče přehled o vývoji dětských dovedností od 2 do 6 let v oblasti hrubé a jemné motoriky, vývoje řeči a nápady na předřečové a řečové cviky.

Klinická logopedka Iva Bajtlerová Vám představí postup vývoje dítěte od prvního roku až ke školnímu věku – kdy a jakým způsobem začíná dítě uchopovat předměty, lézt, chodit, orientovat se v prostoru, ovládat své tělo a potřeby, jakým způsobem se vyvíjí řeč dítěte, kdy a jak dítě začíná kreslit, jak drží tužku a jakým způsobem se připravuje na psaní ve škole. Dozvíte se, jak vypadá fyziologický vývoj, jaké mohou být odchylky od fyziologického stavu, jak je odhalit a jak s nimi pracovat. Ukážeme si různá předřečová a řečová cvičení pro děti, která můžete používat v klidu doma. Zároveň budete moci s logopedkou řešit konkrétní problémy týkající se vývoje řeči a grafomotoriky vašich dětí.

Časy a místa konání: 

Vývoj řeči a schopnosti dětí

12.01.2022

16:00-18:00

MŠ Dymokury

26.01.2022

16:00-18:00

Poděbrady - on-line

27.01.2022

16:00-18:00

Městec Králové - on-line

09.02.2022

16:00-18:00

MŠ Libice - ZRUŠENO!

23.02.2022

16:00-18:00

Poděbrady - on-line

03.03.2022

16:00-18:00

Městec Králové - kino

24.03.2022

16:00-18:00

MŠ Opolany

30.03.2022

16:00-18:00

Poděbrady - L´aura

07.04.2022

16:00-18:00

Městec Králové - MŠ nemocnice

27.04.2022

16:00-18:00

Poděbrady  - L´aura

 

 Svou účast, prosím, hlaste nejpozději do tří dnů před seminářem na map@masmezilesi.cz.

 Další informace a přihlašování naleznete na facebooku „MAP Vzdělávání ORP Poděbrady“.

Logopedická supervize je realizována Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II. EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

(informační letáky naleznete v přílohách - po rozkliknutí článku dole pod textem)

 

1 2 3 4 5  ...