O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

CO JE TO MAP?

CO JE TO MAP?

Nositel MAP: MAS Mezilesí ve smluvním finančním partnerství s Městem Poděbrady

Území dopadu  a realizace: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Poděbrady

 

Snahou MŠMT jako garanta OP VVV je možnost pro jednotlivá území České republiky umožnit nastavení komunikace, spolupráce a vzájemné podpory mezi jednotlivymi aktéry v území. Pro úroveň mateřskych a základních škol jsou k rozvíjení procesů spolupráce určeny místní akční plány (MAP). Příprava a realizace MAP umožní v územích zapojit do diskuze zejména ředitele mateřskych a základních škol, ale i zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery. Realizace místních akčních plánů je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickymi cíli Prioritní osy 3 OP VVV. KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring),Aktivizující formy učení.

 

MAP je Místní akční plán vzdělávání, ktery bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřskych a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerskych aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.