O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Místní akční skupina Mezilesí, z.s. si Vás dovoluje pozvat na

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

určený pro příjemce podpory v rámci 4. výzvy MAS Mezilesí – OPZ – Sociální služby – (II.) č. výzvy: 764/03_16_047/CLLD_16_02_102

Termín: 24.10.2022, 9:00 hod

Místo konání: Na Hrázi 180/28, Poděbrady

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

 

 

MAS Mezilesí vás srdečně zve na

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE v 3. a 5. výzvě OPZ,
který se bude konat 4.2.2022 v 9:30
na obecním úřadě v Činěvsi.

V případě potřeby hlídání dětí nás neváhejte kontaktovat.
Více informací v přiložené pozvánce.

 

 

Místní akční skupina Mezilesí, z.s.

si Vás dovoluje pozvat na

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

určený pro příjemce podpory v rámci 1. výzvy MAS Mezilesí – OPZ – Sociální služby – (I.)

č. výzvy: 555/03_16_047/CLLD_16_02_102

Termín: 10.3.2021

Místo konání: platforma Zoom

 

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

 

 

 

Zveme vás na seminář

pro žadatele

v 5. výzvě MAS Mezilesí - OPZ - Rodina a práce v rovnováze - (III.)

a příjemce

ve 2. výzvě MAS Mezilesí - OPZ - Rodina a práce v rovnováze - (I.).

 

Seminář se uskuteční 2.10. v 8:30h na adrese Palackého 37, Poděbrady. Účast prosím potvrďte na mailu masmezilesi[@]masmezilesi.cz.

26.listopadu zasedla Výběrová komise k podaným projektům 5. výzvy. Více info v přiložených souborech.

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 24.9
.2019 MAS Mezilesí 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost na prorodinná opatření – Rodina a práce v rovnováze.

 

Číslo výzvy: B87/03_16_047/CLLD_16_02_102
Název výzvy: 5. Výzva MAS Mezilesí – OPZ – Rodina a práce v rovnováze – (III.)
Datum vyhlášení výzvy: 24.9.2019
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24.09.2019, 04:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 24.09.2019, 04:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2022

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku. 

 


Na 3. výzvě MAS Mezilesí - OPZ - Rodina a práce v rovnováze - (II.) proběhla změna v podobě navýšení celkové alokace na částu 7 851 747, 50 CZK. Jiné údaje z výzvy se tímto nemění. Nové znění výzvy naleznete v přiloženém dokumentu.

 

 

 13.5.2019 proběhla výběrová komise ke 4. výzvě MAS Mezilesí. Více informací naleznete v přiložených souborech.

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 28.2.2019 MAS Mezilesí 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost na Sociální služby.

Číslo výzvy: 764/03_16_047/CLLD_16_02_102
Název výzvy: 4. Výzva MAS Mezilesí OPZ – Sociální služby – (II.)

Datum vyhlášení výzvy: 28.2.2019
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 28.2.2019 04:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.2.2019, 04:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.4.2019, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2022

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

Další odkazy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Obvyklé ceny, mzdy, platy

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

ISKP14+

 

 

 

MAS Mezilesí vás srdečně zve na seminář k 3. výzvě OPZ,
který se bude konat 5.2.2019 v 17:00
v Kněžickém mlýně
na adrese Kněžice 167.

V případě potřeby hlídání dětí nás neváhejte kontaktovat.
Více informací v přiložené pozvánce.

 

 

1 2