O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

POZVÁNKA
na seminář pro příjemce ve výzvě MAS Mezilesí, z.s.
v rámci Operačního programu životní prostředí
Realizace ÚSES – II. (č. výzvy 101/05_18_127/CLLD_16_02_102)
Datum a čas konání: 18. 2. 2022 v 9:00
Místo konání: Jiřího nám. 43/10, Poděbrady.

Více informací v přiložené pozvánce.

 

Místní akční skupina Mezilesí, z.s. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Číslo výzvy MAS: 137/05_18_128/CLLD_16_02_102

Název výzvy MAS: 4. Výzva MAS Mezilesí, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně - II.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 6.12.2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 6.12.2019 9:15

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 6.12.2019 9:15

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 6.1.2020 19:00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty: 5.000.000 Kč

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS naleznete v příložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

Místní akční skupina Mezilesí vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Číslo výzvy MAS: 101/05_18_127/CLLD_16_02_102

Název výzvy: 3. Výzva MAS Mezilesí, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES - II.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 6.12.2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 6.12.2019 9:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 6.12.2019 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 6.1.2020 19:00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty: 5.000.000 Kč.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS naleznete v příložených dokumentech po rozkliknutí článku. 

 

 

Seminář

k 1. Výzvě MAS Mezilesí, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES

a k 2. Výzvě MAS Mezilesí, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně

se uskuteční 26.9.2019

v Kněžickém mlýně, Kněžice 167 od 17:00.

 

Místní akční skupina Mezilesí vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Číslo výzvy MAS: 041/05_18_127/CLLD_16_02_102

Název výzvy: 1. Výzva MAS Mezilesí, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15.3.2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 15.3.2019 15:30

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:15.3.2019 15:30

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.9.2019 20:00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty: 5.000.000 Kč.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS naleznete v příložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

Místní akční skupina Mezilesí, z.s. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Číslo výzvy MAS: 057/05_18_128/CLLD_16_02_102

Název výzvy MAS: 2. Výzva MAS Mezilesí, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15.3.2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 15.3.2019 15:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 15.3.2019 15:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.9.2019 20:00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty: 5.000.000 Kč

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS naleznete v příložených dokumentech po rozkliknutí článku