O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro žadatele v 7. výzvě PRV, který se bude konat v pátek 3.11.2023 od 10:00 hodin v kanceláři MAS na adrese Jiřího nám. 43/10, Poděbrady.

Program semináře naleznete v přiložené pozvánce.

Svoji účast prosím potvrďte do 2.11.2023 na mail: masmezilesi@masmezilesi.cz

 

 

 

MAS Mezilesí vyhlašuje 7. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva je vyhlášena na následující fichi:

  • 3.1 Zemědělci

 

Místo a datum konání Semináře pro žadatele bude zveřejněn v nejbližších dnech na stránkách MAS.

 

Začátek příjmu žádostí na MAS: 20.10.2023

Ukončení příjmu žádostí na MAS: 20.11.2023

Termín registrace na RO SZIF: 5.1.2024

 

 

Dotace je poskytována v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 – Operace 19.2.1.

Podporovány jsou pouze investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 obecných podmínek Pravidel, vzniklé nejdříve k datu podání Žádosti o dotaci na MAS (tzn. písemná objednávka nebo uzavření smlouvy s dodavatelem až po podání ŽoD na MAS).

 

Způsobilé výdaje:

3.1 Zemědělci

1) Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu
2) Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci
3) Investice do pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu včetně traktorů
4) nákup nemovitosti - tvoří maximálně 10 % projektu

 

Podrobný výčet způsobilých výdajů a podmínek dotace dle jednotlivých oblastí podpory naleznete v Pravidlech pro poskytnutí dotace.

 

Důrazně doporučujeme Vaše projektové záměry konzultovat.

 

  

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na mailové adrese masmezilesi@masmezilesi.cz či na telefonních číslech pracovníků MAS uvedených v textu výzvy, konkrétně:

 

 

Monika Kuštová, manažerka PRV, tel. 736 476 008,

Aneta Knytlová, vedoucí zaměstnankyně pro realizaci SCLLD, tel. 721 277 996

 

 

 

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář určený pro žadatele v 6. výzvě PRV, který se bude konat ve středu 10.5.2023 od 16:00 hodin na OÚ Dlouhopolsko.

Program semináře naleznete v přiložené pozvánce.

Svoji účast prosím potvrďte do 8.5.2023 na mail: masmezilesi@masmezilesi.cz

 

V případě potřeby hlídání dětí během semináře nás neváhejte kontaktovat.

 

 

MAS Mezilesí vyhlašuje 6. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva je vyhlášena na následující fiche:

  • 3.1 Zemědělci
  • 3.2 Drobní podnikatelé
  • 3.6 Rozvoj venkova

 

Semináře pro žadatele se bude konat 10.5.2023 od 16:00 na OÚ Dlouhopolsko.

 

Začátek příjmu žádostí na MAS: 4.5.2023

Ukončení příjmu žádostí na MAS: 4.6.2023

Termín registrace na RO SZIF: 21.7.2023

 

 

 

 

Místní akční skupina Mezilesí, z.s. si vás dovoluje pozvat na semináře určené pro příjemce dotace v 5. výzvě PRV MAS Mezilesí

Termín:

2.2.2023, 15:00 – fiche 3.1 Zemědělci, 3.2 Drobní podnikatelé a 3.4 Lesní technika

2.2.2023, 16:15 – fiche 3.6 Rozvoj venkova

Místo konání: MěÚ Městec Králové - Náměstí Republiky 1, 289 03

Více informací naleznete v přiložených pozvánkách.

Svoji účast prosím potvrďte do 1.2.2023 na mail: masmezilesi@masmezilesi.cz

 

 

 

Místní akční skupina Mezilesí, z.s. si vás dovoluje pozvat na seminář určený pro příjemce dotace ve 4. výzvě PRV MAS Mezilesí

Termín: 31.8.2022, 16:30

Místo konání: MěÚ Městec Králové - Náměstí Republiky 1, 289 03

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

 

 

 

 

 

 

Dne 10. května 2022 proběhli v následujících hodinách semináře pro žadatele v 5. výzvě PRV v zasedací místnosti na MěÚ Městec Králové.

- od 15 hodin bude seminář pro žadatele ve Fichi 3.6 Rozvoj venkova

- od 17 hodin bude seminář pro žadatele ve Fichí 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

 

 V případě potřeby hlídání dětí během semináře nás neváhejte kontaktovat.

 

1 2 3