O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

 

 

 

 

 

 

Srdečně vás zveme na workshop pro ředitelky a ředitele škol "Školství v SCLLD", který se uskuteční dne 9.10.2020. Workshop je pořádán za účelem výměny zkušeností ředitelek a ředitelů škol na Poděbradsku s ohledem na realizaci SCLLD 2014 – 2020 (dočerpání alokace MAS Mezilesí v PR IROP, příprava budoucí výzvy). Na workshopu budou rovněž prodiskutovány možnosti zapojení škol a financování projektů v SCLLD 2021+.

 

V příloze naleznete pozvánku a program workshopu.

 

 

Ve dnech 7.9.2020 - 8.9.2020 proběhne workshop "Reflexe a průniky: Od SCLLD 2014–2021 k SCLLD 2021+" organizovaný Místní akční skupinou Mezilesí, z.s. ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Cílem workshopu je výměna zkušeností subjektů na území MAS Mezilesí s ohledem na realizaco SCLLD 2014-2021. V rámci workshopu budou prezentovány příklady dobré praxe a proběhla reflexe dosavadních zkušeností aktérů s realizací projektů v rámci SCLLD MAS Mezilesí 2014-2020. V kontextu přípravy nové SCLLD 2021 bude prezentován a diskutován pohled odborníků z VŠE v Praze na vybrané problémy regionu. 

 

V příloze naleznete pozvánku a program workshopu.