O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve své závěrečné zprávě Analýzy tržní situace a specifikace vhodných forem podpory pro účely přípravy priority 5 OP TAK pro období 2021-2027 realizovalo případovou studii v MAS Mezilesí.

 

"V rámci případové studie byly získávány informace zejména s ohledem na dopady neexistence možnosti vysokorychlostního internetu (či internetu obecně) na konkurenceschopnost jednotlivých obcí, jejich atraktivitu s ohledem na občany a podnikající subjekty. Dalším kritériem hodnocení pak bylo porovnání deklarované dostupnosti vysokorychlostního internetu a skutečného aktuálního stavu. Hlavním zdrojem informací byly rozhovory se zástupci místní akční skupiny a dále rozhovory se zástupci jednotlivých obcí. V tomto případě se jednalo zejména o starosty(ky), případně místostarosty a v případě větších obcí i zástupce útvarů zajišťujících IT, případně specifiky vyčleněných zaměstnanců obce zaměřených na problematiku dostupnosti internetu. Celkově byly provedeny rozhovory se zástupci 17 obcí."

Celou zprávu naleznete v příloze.

 

 

Vážení,
přinášíme Vám "Kuchařku vysokorychlostního intenetu pro MAS Mezilesí", za jejíž finanční podporu děkujeme Středočeskému kraji a prezentace ze semináře, který k danému tématu proběhl 12.2.2019 v Kněžicích. 
Na podzim minulého roku, u příležitosti oslavy 100 let  od založení ČR odstartovala MAS Mezilesí projekt s pracovním názvem "100PRO100", kde si klademe za cíl přispět k tomu, aby v co nejkratším čase bylo 100 procent obyvatel MAS Mezilesí připojeno k vysokorychlostnímu internetu s kapacitou aspoň 100 Mb/s. Jsme připraveni (nejen) obcím v naší územní působnosti pomoci s odstraňováním bariér, s odstraňováním mýtů, tak, abychom tento cíl naplnili.

 

S přáním rychlosti myšlenky, stability kontaktů a vzájemného propojení
Pavel Černý, předseda MAS Mezilesí

 

 

Schválení Metodické pracovní pomůcky Ministervem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Dne 5.června 2019 zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj společně schválili Metodickou pracovní pomůcku, která byla vypracována rovněž v spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a Platformou sítí elektronických komunickací.

 

Cílem této metodické pracovní pomůcky je vysvětlit vzájemný vztah mezi zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

 

Metodická pracovní pomůcka bude sloužit jak stavebníkům liniových staveb infrastruktury elektronických komunikací, tak stavebním úřadům, a proto Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj doporučují účastníkům stavebních řízení řídit se schváleným dokumentem (viz příloha k této zprávě po rozkliknutí článku).