O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

2. výzva MAS Mezilesí - IROP - Vzdělávání

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 31.12.2018 MAS Mezilesí 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Vzdělávání. Příjem žádostí začne 4.1.2019 v 0:00. Výzva bude otevřena do 28.2.2019. Celková alokace výzvy je 4 300 000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 200 000 Kč.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

Specifická pravidla pro výzvu č. 68

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Interní postupy IROP MAS Mezilesí