O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

3. výzva MAS Mezilesí - IROP - Sociální bydlení

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 31.12.2018 MAS Mezilesí 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Sociální bydlení. Výzva bude otevřena do 10.3.2019. Celková alokace výzvy je 7 207 794,8 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

Specifická pravidla výzvy č. 85 IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Interní postupy IROP MAS Mezilesí