O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

4. výzva IROP - Doprava bezpečná a ekologická II

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 13.7.2021 MAS Mezilesí 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Dopravu bezpečnou a ekologickou. Příjem žádostí začne 13.7.2021 v 0:00. Výzva bude otevřena do 16.8.2021. Celková alokace výzvy je 1 620 303,09 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 400 000 Kč.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.