O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Místní akční skupina Mezilesí, z. s. si Vás dovoluje pozvat na

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

určený pro příjemce podpory v rámci 4. výzvy MAS Mezilesí, z.s. – IROP – Doprava bezpečná a ekologická II

Věcné zaměření výzvy: Bezpečnost dopravy, ve vazbě na 53. výzvu IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Termín: 31.8.2022 v 15:00 hodin

Místo konání: OÚ Opočnice - Opočnice 80, 289 04 

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

 

 

 

Místní akční skupina Mezilesí, z. s. si Vás dovoluje pozvat na

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

určený pro příjemce podpory v rámci 6.výzvy MAS Mezilesí, z.s.-IROP-Doprava bezpečná a ekologická III

Věcné zaměření výzvy: Bezpečnost dopravy, ve vazbě na 53. výzvu IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Termín: 26.8.2022 v 9:00 hodin

Místo konání: OÚ Pátek - Pátek 14,  290 01

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Místní akční skupina Mezilesí, z. s.

si Vás dovoluje pozvat na

 

II. SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

 

podpory v rámci vyhlášené výzvy:

3. výzva MAS Mezilesí, z.s. – IROP – Sociální inkluze

Seminář se uskuteční v Poděbradech na adrese Jiřího náměstí 43/10, v pátek 18.2.2022 od 12:30.

V případě potřeby hlídání dětí nás neváhejte kontaktovat.
Více informací v přiložené pozvánce.

 

Místní akční skupina Mezilesí, z. s.

si Vás dovoluje pozvat na

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

 

předkládající žádost o podporu v rámci vyhlášené výzvy:

5. výzva MAS Mezilesí, z.s. – IROP – Vzdělávání

Věcné zaměření výzvy: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, Infrastruktura základních škol, Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, ve vazbě na 68. výzvu IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

 

Termín: 10. 12. 2021, v 10:00 hodin

Místo konání: Online platforma Zoom

 

 

Místní akční skupina Mezilesí, z. s.

si Vás dovoluje pozvat na

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

 

předkládající žádost o podporu v rámci vyhlášené výzvy:

6. výzva MAS Mezilesí, z.s. – IROP – Doprava bezpečná a ekologická III

Věcné zaměření výzvy: Bezpečnost dopravy, ve vazbě na 53. výzvu IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

 

Termín: 10. 12. 2021, ve 13:00

Místo konání: Online platforma Zoom

 

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 12.11.2021 MAS Mezilesí 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Dopravu bezpečnou a ekologickou. Příjem žádostí začne 12.11.2021 v 0:00. Výzva bude otevřena do 13.12.2021. Celková alokace výzvy je 1 725 622,00 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 1 500 000 Kč.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 11.11.2021 MAS Mezilesí 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Vzdělávání. Příjem žádostí začne 11.11.2021 v 0:00. Výzva bude otevřena do 12.12.2021. Celková alokace výzvy je 1 000 000,00 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 200 000 Kč.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

Místní akční skupina Mezilesí, z. s.

si Vás dovoluje pozvat na

 

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

 

podpory v rámci vyhlášené výzvy:

4. výzva MAS Mezilesí, z.s. – IROP – Doprava bezpečná a ekologická II

Seminář se bude konat ve středu 28.7.2021 od 13:00.
Více informací v přiložené pozvánce.

 

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 13.7.2021 MAS Mezilesí 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Dopravu bezpečnou a ekologickou. Příjem žádostí začne 13.7.2021 v 0:00. Výzva bude otevřena do 16.8.2021. Celková alokace výzvy je 1 620 303,09 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 400 000 Kč.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

Místní akční skupina Mezilesí, z. s.

si Vás dovoluje pozvat na

 

II. SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

 

podpory v rámci vyhlášené výzvy:

2. výzva MAS Mezilesí, z.s. – IROP – Vzdělávání

Seminář se bude konat online na platformě Zoom, v pondělí 15.3.2021 od 10:00.
Více informací v přiložené pozvánce.

1 2 3