O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Srdečně vás zveme na semináře pro příjemce ve výzvě IROP Doprava bezpečná a ekologická, který se bude konat 12.8.2020 v Kněžickém mlýně, Kněžice 167 od 9h.

Účast prosím potvďte do 11.8.2020 na emailu mas.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

 

Srdečně vás zveme na semináře pro příjemce v 1., 2. a 3. výzvě IROP, které se budou konat 15.1.2020 v Kněžickém mlýně, Kněžice 167.

Seminář pro žadatele ve 3. výzvě IROP Sociální inkluze se uskuteční od 13h.

Seminář pro žadatele v 1. výzvě IROP Doprava bezpečná a ekologická se ukuteční od 14h.

Seminář pro žadatele v 2. výzvě IROP Vzdělávání se ukuteční od 14:45h.

Více informací naleznete v přiložených pozvánkách. 

MAS Mezilesí, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Mezilesí pro období 2014 – 2020“

oznamuje
změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem
„1.výzva MAS Mezilesí, z.s. –IROP– Doprava bezpečná a ekologická“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“

 

Více informací v přiloženém dokumentu.

 

MAS Mezilesí, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „Stategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny pro období 2014 – 2020“

oznamuje
změny v 2. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem
„2.výzva MAS Mezilesí, z.s. –IROP– Vzdělávání“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“

 

Více informací v přiloženém dokumentu.

 

MAS Mezilesí jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „SCLLD Místní akční skupiny Mezilesí na období 2014 – 2020“

oznamuje
změny v 3. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem
„3. výzva MAS Mezilesí, z.s. –IROP– Sociální inkluze“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 85 „Sociální bydlení - integrované projekty CLLD“

Více informací v přiloženém souboru.

 

 

6.2. proběhl v Kněžickém mlýně seminář k výzvě Sociální inkluze. Prezentaci ze semináře naleznete v příloze.

 

MAS Mezilesí vás srdečně zve na seminář k 3. výzvě IROP,
který se bude konat 6.2.2019 v 18:30
v Kněžickém mlýně
 na adrese Kněžice 167.

Více informací v přiložené pozvánce.

 

 

 

6.2. proběhl v Kněžickém mlýně seminář k výzvě Vzdělávání. Prezentaci ze semináře naleznete v příloze.

 

MAS Mezilesí vás srdečně zve na seminář k 2. výzvě IROP,
který se bude konat 6.2.2019 v 17:00
v Kněžickém mlýně
 na adrese Kněžice 167.

Více informací v přiložené pozvánce.

 

 

6.2. proběhl v Kněžickém mlýně za hojné účasti seminář k výzvě Doprava bezpečná a ekologická. Prezentaci ze semináře naleznete v příloze.

 


MAS Mezilesí vás srdečně zve na seminář k 1. výzvě IROP,

který se bude konat 6.2.2019 v 15:30
v Kněžickém mlýně
 na adrese Kněžice 167.

V případě potřeby hlídání dětí během semináře nás neváhejte kontaktovat.
Více informací v přiložené pozvánce.

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 31.12.2018 MAS Mezilesí 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Sociální bydlení. Výzva bude otevřena do 10.3.2019. Celková alokace výzvy je 7 207 794,8 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

Specifická pravidla výzvy č. 85 IROP

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Interní postupy IROP MAS Mezilesí

 

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 31.12.2018 MAS Mezilesí 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Vzdělávání. Příjem žádostí začne 4.1.2019 v 0:00. Výzva bude otevřena do 28.2.2019. Celková alokace výzvy je 4 300 000 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 200 000 Kč.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

Specifická pravidla pro výzvu č. 68

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

Interní postupy IROP MAS Mezilesí

 

1 2 3