O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

IROP - Integrovaný regionální operační program, je v programovacím období EU v letech 2014 - 2020 ve své podstatě nástupcem tzv. ROPů, které jsme znali z období předchozího (2007 - 2013). Soubory v příloze usnadňují orientaci v tzv. specifických cílech programu, neboli oblastech, na které obce a města mohou v rámci svých projektů uvažovat o podpoře z prostředků programu IROP.

Načerpejte insiraci o možné podpoře Vašich projektů z operačních programů evropských fondů. V příručce (příloha tohoto článku), jež vznikla jako jeden z výstupů projektu SMS ČR  "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, naleznete představení 6 operačních programů. Jedná se o:

 

Integrovaný regionální operační program

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Operační program Zaměstnanost
Operační program Životní prostředí
Program rozvoje venkova.

V další příloze naleznete charakteristiku operačních programů přeshraniční spolupráce ČR s jejími sousedy.