O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

MAS Podlipansko ve spolupráci s Asociací regionálních značek a partnery projektu Krajský úřad Středočeského kraje, MAS Vyhlídky, MAS Zálabí, MAS Mezilesí, MAS Svatojiřský les, Zlatý pruh Polabí, Region Pošembeří, Agrární komora a Ovocnářská unie vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ regionální produkt®

 

Výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních a zemědělských produktů působící v oblasti Polabí mohou předkládat své žádosti o registrovanou značku do 17. 4. 2019.

 

Certifikovat lze: řemeslné produkty ze dřeva, keramiky, skla, kovu, šperky, obrazy, krajky, textilie, upomínkové předměty, fotografie, zemědělské a potravinářské produkty - mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, pivo, pečivo, ovoce, zelenina, ovocné nápoje, med, přírodní produkty - léčivky, čaje, výrobky z rákosu, slámy, proutí, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, včelí produkty, minerálky, aj.

 

K čemu značka slouží a co výrobcům přinese?

PROPAGACI výrobců a jejich tvorby, začlenění do platformy Asociace regionálních značek

SPOLUPRÁCI mezi výrobci, předávání zkušeností a praxe

ÚČAST na prezentačních a prodejních akcích, trzích, jarmarcích

 

Vyplněnou žádost doručte poštou nebo osobně v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin, do 17. 4. 2019 na adresu MAS Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky. Jednání certifikační komise se uskuteční dne 24. 4. 2019 od 14:00 v Kulturním středisku města Pečky, Tř. Jana Švermy 255, 289 11 Pečky.

 

Dokumenty k podání žádosti naleznete na http://podlipansko.cz/nase-projekty/77-regionalni/152-polabi-regionalni-produkt případně Vám je zašleme na vyžádání. S dotazy ohledně žádosti o značku POLABÍ-regionální produkt se obracejte na koordinátorku značky Ing. Kateřinu Pospíšilovou, Ph.D., T:.721 170 388, E: projekty@podlipansko.cz, W: www.podlipansko.cz

 

IROP - Integrovaný regionální operační program, je v programovacím období EU v letech 2014 - 2020 ve své podstatě nástupcem tzv. ROPů, které jsme znali z období předchozího (2007 - 2013). Soubory v příloze usnadňují orientaci v tzv. specifických cílech programu, neboli oblastech, na které podnikatelé mohou v rámci svých projektů uvažovat o podpoře z prostředků programu IROP.

Regionální značení je jednou z cest, jak zviditelnit konkrétní region a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají, a usnadnit návštěvníkům regionu orientaci v nabízených službách. Značka „POLABÍ regionální produkt®“ byla vytvořena v rámci systému regionálních značek Domácí výrobky, který rozvíjí Asociace regionálních značek, o.s. Uděluje se výrobkům spotřebního charakteru, přírodním a zemědělským produktům, které splňují certifikační kritéria.