O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Seminář pro příjemce podpory v rámci 6. výzvy MAS Mezilesí, z.s - IROP - Doprava bezpečná a ekologická III

 

Místní akční skupina Mezilesí, z. s. si Vás dovoluje pozvat na

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

určený pro příjemce podpory v rámci 6.výzvy MAS Mezilesí, z.s.-IROP-Doprava bezpečná a ekologická III

Věcné zaměření výzvy: Bezpečnost dopravy, ve vazbě na 53. výzvu IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Termín: 26.8.2022 v 9:00 hodin

Místo konání: OÚ Pátek - Pátek 14,  290 01

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.