O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Změna 1. výzvy MAS Mezilesí -IROP- Doprava bezpečná a ekologická

MAS Mezilesí, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Mezilesí pro období 2014 – 2020“

oznamuje
změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem
„1.výzva MAS Mezilesí, z.s. –IROP– Doprava bezpečná a ekologická“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“

 

Více informací v přiloženém dokumentu.