O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Změna 2. výzvy MAS Mezilesí -IROP- Vzdělávání

MAS Mezilesí, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „Stategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny pro období 2014 – 2020“

oznamuje
změny v 2. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem
„2.výzva MAS Mezilesí, z.s. –IROP– Vzdělávání“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“

 

Více informací v přiloženém dokumentu.