O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Změna 3. výzvy MAS Mezilesí -IROP- Sociální inkluze

MAS Mezilesí jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „SCLLD Místní akční skupiny Mezilesí na období 2014 – 2020“

oznamuje
změny v 3. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem
„3. výzva MAS Mezilesí, z.s. –IROP– Sociální inkluze“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 85 „Sociální bydlení - integrované projekty CLLD“

Více informací v přiloženém souboru.